Csődbe ment a Fáraók Tours

Fizetésképtelen lett az egyiptomi utazások egyik specialistája, a Fáraók Tours márkanév alatt üzemelő Insight Tours Kft. Ezt saját honlapján jelentette be az iroda. Az utazási iroda azonnali hatállyal leállította tevékenységét, az induló utakat már nem tudja teljesíteni – írta a turizmus.com.

A cég ügyvezető igazgatója, Mustafa Elziftawi a bejelentést azzal magyarázza, hogy az egyiptomi zavargások után olyan biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni, amelyek jelentősen növelték a költségeket.

Időközben az utazási és a szállásköltségek is növekedtek, így az Insight Tours a jelenlegi gazdasági helyzetben már nem tudja zavartalanul működtetni a kiutaztatást. Ezért a tevékenységét 2008-ban elindító Fáraók Tours tíz év után leállítja magyarországi működését.

Habár az Insight Tours-nak az elmúlt két évben jelentősen, csaknem felére, 80-90 millió forintra csökkent az árbevétele, még tavaly is sikerült 20 millió forint adózott eredményt elérnie.

A kárigényeket a Colonnade Insurance S.A. biztosítónál lehet rendezni. A jelenleg külföldön tartozó utasok kárbejelentését a +36-1-460-1450 számon fogadja a biztosító. Az el nem utazottak kárbejelentése pedig e-mailen történhet, a biztositek@colonnade.hu címen, illetve postai úton az 1426 Budapest Pf. 153. levelezési címen.

A biztosító az alábbi közleményt adta ki:

„Budapest Főváros Kormányhivatala 2019. november 9-én tájékoztatta a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepét, hogy az U-001005 számon nyilvántartott Insight Tours Kft. (Fáraók Tours) számára az utazásszervezői és közvetítői tevékenység folytatását 1 évre megtiltja, és hivatalból törli az utazási vállalkozót a hatósági nyilvántartásból.

Az utazási vállalkozó azonban köteles az úton levő utasait hazautaztatni, valamint az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a jogszabályban foglaltak szerint visszafizetni. Amennyiben ennek nem tud eleget tenni, úgy a szükséges intézkedéseket a biztosító teszi meg a jogszabályban meghatározottak alapján a vállalkozás vagyoni biztosítéka, illetve külföldön rekedt utasok esetén a kötelező biztosítása terhére.

Külföldön rekedt, hazautazni nem tudó utasokról társaságunk jelen pillanatig még nem kapott kárbejelentést. Ugyanakkor az elmaradt utazásokkal kapcsolatos kárbejelentéseket a BFKH határozatának kézhezvételétől fogadjuk és feldolgozásuk megkezdődött.

Az előlegekkel és részvételi díjakkal kapcsolatos kárbejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja társaságunk:

Email: biztositek@colonnade.hu

Levelezési cím: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1426 Budapest, Pf. 153

Munkaidőben elérhető telefonszám: +36-1-460-1490

A kárigényhez az alábbi dokumentumokat kérjük társaságunk részére e-mailben vagy postai úton megküldeni:

– jelentkezési lap/utazási szerződés

– Insight Tours Kft. Utazási Iroda által kiállított számlák

– befizetési bizonylatok (csekk, befizetési bizonylat, nyugta, banki kivonat másolata stb.)

– utazás közvetítői szerződés, valamint az Irodánál kapott összes egyéb dokumentáció

– a szerződő bankszámlaszáma, vagy postai utalási címe, illetve elérhetősége

Felhívjuk a károsultak szíves figyelmét, hogy kárbejelentésüket 2019. január 15-ig várjuk!

Az esetleg külföldön rekedt utasok hívásait, a kényszerű kint-tartózkodáshoz szükséges szállás és hazautazás megszervezésével kapcsolatos igényeket a nap 24 órájában fogadják kollégáink a +36-1-460-1450 telefonszámon.

Kovács Gábor fióktelep vezető

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe”

Forrás: turizmus.com