Etikai kódex és ajánlások

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége fontos feladatának érzi, hogy különböző ajánlásokat fogalmazzon meg tagjai számára, amely érinti üzleti tevékenységüket és teljes működésüket, illetve a viszonteladóikkal, idegenvezetőikkel és egyéb szakmai partnereikkel való kapcsolatukat.

MUISZ etikai kódex

A MUISZ Etikai Kódex célja, hogy a tour operatorok és utazásközvetítők közössége és az üzleti élet minden szereplője számára utat mutasson a tisztességes versenyzés, a becsületes üzleti magatartás, az elvárható piaci és más üzleti cselekedetek tekintetében. Alapul szolgál az etikai eljárásokhoz és általában az utazási vállalkozók, piaci szereplők magatartásának kialakításához és megítéléséhez.

Az Etikai Kódex röviden és tömören ajánlásokat tartalmaz az irodák elnevezésére, működésére, személyi állományára és felszereltségére, a vállalkozások értékesítési és reklámtevékenységére, az utazási vállalkozások és az utasok kapcsolatára, valamint az irodák egymás közti kapcsolatára.

MUISZ Etikai Kódex
LETÖLTÖM!

A MUISZ és a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége Etikai Kódexet fogalmazott meg az utazási irodák és az idegenvezetők együttműködéséhez. Célja az utazási irodák megbízásából külföldön és belföldön dolgozó idegenvezetők és irodák együttműködésének szabályozása, zökkenőmentessé tétele. Közös érdek az utazási irodák és idegenvezetők szoros együttműködése, a vendégek minél jobb színvonalú kiszolgálása, a turizmus színvonalának emelése.
Az etikai kódex ajánlásai valamennyi magyarországi utazási vállalkozás és idegenvezető számára követendő szempontokat tartalmaznak.

MUISZ-MISZ Etikai Kódex
LETÖLTÖM!

Etikai Kódex készült az utazási irodák és autóbuszos személyszállító vállalkozások együttműködésére vonatkozóan is. A MUISZ és a NiT Hungary által közösen megalkotott ajánlás célja, hogy az utazási irodák és az autóbuszos személyszállító vállalkozások munkakapcsolatára – a két fél közötti megbízásokra vonatkozó, mindkét fél által elfogadott, alapvető üzleti etikai normák lefektetésével – hosszú távon iránymutatást adjon, és a felek együttműködését a közös érdekek mentén konfliktusoktól mentessé tegye.

MUISZ-NiT Hungary Etikai Kódex utazási irodák és autóbuszos személyszállító vállalkozások együttműködésére
LETÖLTÖM!

AJÁNLÁS

Az utazásközvetítésre irányuló tartós közvetítői szerződésre.

LETÖLTÖM!