Fogyasztóvédelmi forródrót a Ryanair-károsultaknak

 

A Budapesti Békéltető Testület hétvégén is várja az érintett fogyasztók telefonhívását!

Mintegy 30.000 érintett utas Európában, 190 törölt járat, és a Ryanair-dolgozók újabb sztrájkja médiaértesülések szerint érintheti a budapesti gépeket is. Előre lefoglalt szállodák, körutazások és last minute utak, egy-egy nem várt járattörlés akár több százezres, sőt milliós kárt is okozhat a fogyasztóknak. A Budapesti Békéltető Testület hétvégén is várja a 06-30-954-8131-es telefonszámon a Ryanair-károsultak hívását.

A fapados légitársaságok botránya még tovább gyűrűzik. Immár sokadszorra nehezítik meg a fogyasztók életét és törik ketté váratlanul a több napos, akár hetes utazásokat. Olyan szélsőséges esetek is előfordultak, hogy csak a reptéren, csomagokkal felpakolva szembesültek járatuk törlésével. Ilyenkor rögtön a legelső felmerülő kérdés: mit tehetnek és milyen jogaik vannak?


Ahogy a Miniszterelnökség is az eddigi megtett intézkedésekkel, úgy a Budapesti Békéltető Testület is szívén viseli a károsult magyar fogyasztók sorsát. Ezért a Testület telefonon nyújt segítséget a fogyasztókat ilyenkor megillető jogokról. A 06-30-954-8131-es telefonszámon várjuk a károsultak jelentkezését.

Azt már most fontos tudniuk a fogyasztóknak, hogy a sztrájk önmagában még nem számít rögtön rendkívüli körülménynek! Nem mentesít automatikusan a 250-600 eurós kártalanítási kötelezettség alól!  Ugyanis az Európai Bíróság (Bíróság) épp 2018 áprilisában mondta ki ezt és minden esetet egyénileg kell vizsgálni. Ott egy olyan ügyről volt szó, amelyben a személyzet a követelései miatt sztrájkolt. A Bíróság pedig kimondta, hogy ha a sztrájk a vállalkozások átalakításához és átszervezéséhez kapcsolódik, azt a légifuvarozó szokásos üzletviteli intézkedései közé tartozónak kell tekinteni. Az ilyen vállalkozói intézkedéseket kísérő, szociális következményekből eredő kockázatokat (tehát a dolgozók sztrájkját) pedig az érintett légitársaság rendes tevékenységi körébe tartozónak minősítették. Ebben a korábbi ügyben például alaptalan volt a légifuvarozó sztrájkra való hivatkozása, és járt a kártalanítás.

A mostani Ryanair-sztrájk ehhez hasonlít, és azt egyénileg kell vizsgálni, nem utasítható el tehát automatikusan a fogyasztók kártalanítási igénye!

Járattörlés esetén a fogyasztóknak joguk van a jegyár visszatérítésére vagy átfoglalásra, díjmentes szállásra-szállításra, emellett ellátásra. Ha pedig a sztrájkról az egyéni vizsgálatot követően kiderül, hogy nem minősült rendkívüli körülménynek (vis maior), akkor kártalanítást is követelhetnek a fogyasztók!

1.Jegyár-visszatérítés vagy átfoglalás

A légifuvarozó köteles felajánlani a jegy árának visszatérítését hét napon belül az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra is, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervével kapcsolatban már nem szolgál semmilyen célt.

Joguk van a fogyasztóknak – vagylagosan – átfoglaláshoz is, amelyet az eredetivel összehasonlítható szállítási feltételek mellett kell teljesíteni.

2. Díjmentes szállás-szállítás

Ha az új légijárat indulási időpontja ésszerű számítás szerint legalább a törölt járat tervezett indulását követő napra esik, akkor a légifuvarozónak díjmentes szállodai elhelyezést is biztosítania kell a fogyasztók részére. Ez esetben a repülőtér és a szálláshely között szintén díjmentes szállítás illeti meg őket.

3. Ellátás

Emellett ellátást, azaz a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani, ezen kívül joguk van két díjmentes telefonhívásra, telexre vagy faxüzenetre, illetve e-mail küldésre.

4. Kártalanítás

Amennyiben a sztrájk nem minősül rendkívüli körülménynek (vis maior), akkor az:

-1500 kilométeres vagy rövidebb repülőút esetén 250 EUR összegre jogosultak a fogyasztók,

-1500 kilométernél hosszabb, Európai Unión belüli repülőút és minden egyéb, 1500 és 3500 km közötti repülőút esetében 400 EUR összeg jár részükre,

-végül az előző két esetbe nem sorolható repülőutaknál 600 EUR összegű kártalanítás jár.

Várjuk a károsult fogyasztók telefonhívását, hogy segíthessünk!