Kulisszatitkok a szerzetesek világából

Innovatív látogatóbarát szolgáltatásokkal bővült a Csornai Premontrei Apátság. Az átfogó, komplex turisztikai fejlesztést és műemléki rehabilitációt megvalósító projektet augusztus 16-án adták át.

A kiállításban kiemelt szerepet kap a Csornai Premontrei Prépostság/Apátság nyolcszáz éves történetének a felvázolása is Fotó: Erdős Zsolt – Sooters Fotó

A fejlesztés keretében kialakítottak az apátságon végigvezető látogatási útvonalat okostelefonos/visualguide-os vezetéssel kísérve. Frissítették a meglévő csornai helytörténeti kiállítást és megújult a múzeumpedagógia terem, továbbá kávézó és apátsági ajándékbolt is létesült. Régi fényében állították helyre a díszkaput, a templom előcsarnokát, a díszlépcsőházat, valamint a premontrei könyvtárat és az apáti kápolnát, amelyek mostantól megnyíltak a látogatók előtt.

Premontrei 900

A fejlesztés keretében a rend 900 éves fordulatos történetét feldolgozó, egyedülálló technikai megoldásokkal felvértezett „Premontrei 900” című kiállítás is megnyitotta kapuit.

A történelmi Magyarország, a Magyar Királyság egykori premontrei cirkáriájának bemutatása mellett a kiállításon kiemelt szerepet kap a Csornai Premontrei Prépostság/Apátság nyolcszáz éves története. A levéltári forrásfeltárás révén napvilágra került hiteles kutatási eredményeknek köszönhetően közérthetően, az érdekességek mentén, élményszerű formában teszik mindezt közkinccsé.

A kiállítás könnyebb befogadását segíti az újszerű formanyelv is, valamint számos téma – így például a szerzetessé válás lépései, a szerzetesi napirend, a premontrei viselet változásai, a középkori sörfőzés – infografikán történő bemutatása, amely a Z és az alfa generáció tartalomfogyasztási szokásait és a kortárs vizuálkommunikációs trendeket is figyelembe veszi.

A kiállítás az érzékszervek közül nem csak a látásra kíván hatni, a látogató a több évszázados premontrei sörfőzési hagyományokat ismertető résznél a komlót például meg is tapinthatja, jellegzetes illatát is érezheti; a Mécs László hangját őrző hangszalag digitálisan felújított változatán pedig meghallgathatja a premontrei papköltő versét.

Az információk átadását okostelefonos vezetés, interaktív eszközök és különleges installációk segítik, ezáltal nyerünk bepillantást a rendház lakóinak egykori és mai életébe. A tematikákhoz kapcsolódó részletes szakmai tartalmak a kiállításban elhelyezett érintőképernyős terminálokon érhetők el, ott kerülnek bővebb kifejtésre.

Fontos cél, hogy a Csornai Premontrei Apátság a 21. század embere számára is mintegy a „nyugalom szigete” legyen, a látogató mind vizuálisan, mind atmoszférája szempontjából egy olyan világba érkezzen, amely eltér a hétköznapokban megszokottól, és a kulturált pihenést, ismeretszerzést, a spirituális feltöltődést, valamint a szabadidő minőségi eltöltését szolgálja.

Egy kis történelem

A csornai premontrei prépostságot az Osl nemzetség 1210–20 körül alapította. 1551 után a monostort elhagyták a szerzetesek, az épületek romossá váltak. A török idők elmúltával 1694-ben az elnéptelenedett csornai prépostság a perneggi premontrei apátság, majd 1711-ben a hradischi apátság birtokába került. 1724–27 között renoválták a templomot és a rendházat. 1779–81-ben felépítették a mai főszárnyat, majd 1786-ig a templomon is munkálatok folytak. Az 1786-os feloszlatás után 1802-ben állították vissza a premontrei rendet, a rendház és a templom újjáépítése 1802 és 1808 között zajlott.

1950-ben feloszlatták a szerzetesrendet, amely csak 1989-ben kezdhette meg ismét működését. A premontrei rend a visszakapott csornai apátság épületét az 1990-es években felújította.

A Csornai Premontrei Apátság és templom műemléki rehabilitációját, turisztikai vonzerővé fejlesztését „A Csornai Premontrei Prépostság csornai apátsági központjának (hrsz. 1430/1) turisztikai célú fejlesztése” címen (EGYH-KCP-17-P-0037) Magyarország Kormánya az „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” előirányzatból 500 millió forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.