Alakuló elnökségi ülést tartott a MUISZ

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége 2017. január 31-én megtartotta alakuló elnökségi ülését, melyre a Danubius Hotel Flamencóban került sor.

Az ülésen a MUISZ 2016. december 12-i tisztújító közgyűlésen megszavazott bizottságok vezetői közül kerültek megválasztásra az alelnökök név szerint:

Drégely Ágnes, belföldi és beutaztató bizottság vezetője– Tour East Tour

Molnár Judit, marketing és kommunikációs bizottság vezetője – OTP Travel

Dr. Simon András, légi közlekedés bizottság vezetője – VIVA Utazási Iroda

Az új elnökség döntött a STUDENT LINES Kereskedelmi és Diákutaztatási iroda tagfelvételéről is.

A képen balról jobbra: Hajdú Attila, Jakus József, Végh Balázs, Tukacs Zsuzsa, Nyúl Erika, Simon András, Békefi Veronika, Antalóczy Györgyné, Erdei Bálint, Molnár Judit, Drégely Ágnes, Takács Péter, Füri Mihályné, Csépai Balázs, Falus János
Fotó: MUISZ

A legfontosabb célok között a szakmai szereplőket támogató képzések, a tartalmas programú MUISZ vacsorák, belföldi study túrák, múzeum látogatások, valamint az elkészült felelősségbiztosítási termék áll, mely új termékként kerül a piacra és a MUISZ tagirodáinak 20 %-os kedvezménnyel lesz igénybe vehető. A felelősségbiztosítás két fontos részből áll, az egyik az utazásszervezői tevékenységből eredő esetleges személyi sérülésre és dologi károkra terjed ki, a másik pedig az utazásközvetítői tevékenységnél felmerülő esetleges téves felvilágosítás, hibás dokumentáció miatt okozott kárra, mely utóbbi csupán a pénzügyi veszteségre terjed ki. Természetesen a két tevékenységnél eltérő a termék díja. .A biztosítás feltételeinek ismertetésére a MUISZ tagok néhány napon belül körlevélben kapnak tájékoztatást, valamint a közeljövőben egy fórumot is szervez a Szövetség, ahol az érdeklődő MUISZ irodák közvetlenül a biztosító társaságnak tehetik fel kérdéseiket.

Elhangzott, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Szövetség részt vesz az Utazás 2017. kiállításon egy kollektív standdal, ahol 7 MUISZ tag mutatja be árukínálatát. Az Utazás Kiállítással összekötve indítja el a MUISZ az új kampányát is, melynek fő üzenete: „Utazzon utazási irodával” hangsúlyozva az utazási irodák által nyújtott biztonságot és szaktudást.

Erdei Bálint tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Horvát Idegenforgalmi Közösséggel megtörténtek az első egyeztetések a tavaszi, horvátországi közgyűlést illetően, mely április 6-9. között kerül megrendezésre. A részletekről hamarosan tájékoztatják a Szövetség tagjait.