Mit tegyünk, ha elégedetlenek vagyunk a szolgáltatással?

A legnagyobb körültekintéssel, és a hozzáértő utazási irodák által megszervezett utazások esetén is előfordulhatnak nem várt események, a megrendelttől eltérő minőségű vagy tartalmú szolgáltatások.

Ilyen esetben haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot – amennyiben van – a helyi idegenvezetővel vagy az utazásszervező képviselőjével, illetve utazási tanácsadónkkal. Ennek azonnali lehetősége hiányában mielőbb jelezzük panaszunkat a helyi szolgáltatónak, akivel amennyiben nem tudja a helyszínen megnyugtatóan orvosolni a panaszt (pl. szállodák esetében szobacserével), minden esetben vetessünk fel jegyzőkönyvet, melynek másolatát kérjük el.

Ha a kifogásolt szolgáltatást nem sikerült a helyi idegenvezetőnek, képviselőnek vagy szolgáltatónak számunkra elfogadhatóan orvosolnia, hazaérkezésünk után mielőbb forduljunk írásos panaszunkkal – csatolva a helyszíni jegyzőkönyv másolatát, és az esetleges fényképeket, valamint további kapcsolódó dokumentumokat – az illetékes utazásszervezőhöz. A panaszok elbírálásával kapcsolatos teendőket az érvényes utazási szerződés is tartalmazza.

Abban az esetben, ha az érintett utazásszervező nem megfelelően jár el a reklamáció kivizsgálásával és kezelésével kapcsolatban, további jogorvoslati igénnyel fordulhatunk a Budapesten és minden megyeszékhelyen működő békéltető testületekhez, melyeknek eljárása gyors és ingyenes, vagy az utazási szerződésben megjelölt, területileg illetékes bírósághoz.

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Határon átnyúló utazásszervezők

Határon átnyúló utazásszervezőkkel kapcsolatban felmerülő reklamáció esetén, amennyiben az utazás során az idegenvezetőhöz, vagy annak hiányában a helyi szolgáltatóhoz, illetve az utazást követően az utazásszervezőhöz benyújtott panasz kezelése nem vezetne eredményre, kérjük forduljanak az Európai Fogyasztói Központ magyarországi képviseletéhez