Alapszabály

Az alábbiakban letölthető formában közzé tesszük a Magyar Utazási Irodák Szövetségének
alapszabályát és szervezeti és működési szabályzatát.

A szövetség neve: Magyar Utazási Irodák Szövetsége, angolul Association of Hungarian Travel Agencies

A szövetség rövidített neve: MUISZ

A szövetség székhelye: 1065 Budapest, Révay u. 10.

A szövetség jogi személy, amely a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok, továbbá jóváhagyott alapszabály, szervezeti és működési szabályzat alapján fejti ki tevékenységét.

Célja az utazások szervezését és közvetítését, valamint az utazásokkal összefüggő szolgáltatások közvetítését végző szervezetek és egyéni vállalkozók szakmai érdekeinek képviselete.

A szövetség feladatai:

1. Az utazásszervezők, – közvetítők, egyéb szolgáltatók, továbbiakban: utazási irodák (rendes tagok) érdekeinek képviselete a gazdaság szereplőivel, a hatóságokkal és más turisztikai szervezetekkel fennálló kapcsolataikban.

2. A tag utazási irodák általános, valamint a szakmai területek sajátos érdekeinek képviselete és egyeztetése, így különösen:

a) az turisztikát érintő jogszabályok, rendelkezések tervezetének megvitatása és véleményezése, ilyen szabályozások kezdeményezése

b) a szakmai etikai szabályok megalkotása, betartása és betartatása

c) szakmai tanfolyamok, előadások és tanulmányutak szervezése, a szakmai továbbképzést, valamint tájékozódást elősegítő anyagok, tanulmányok készíttetése és kiadása

d) közös turisztikai propaganda tevékenység és együttműködés az erre a célra létrehozott szervezetekkel

e) a tag utazási irodák szakmai képviselete a nemzetközi turisztikai szervezetekben, valamint együttműködés nemzeti társszövetségekkel

f) az utazási irodák gazdasági együttműködési lehetőségeinek feltárása, ajánlások megfogalmazása, konkrét együttműködési szerződések előmozdítása
g) turisztikai piackutató és gazdasági elemző munka előmozdítása.
h) szakmai lobbi tevékenység
i) bel-és külföldi társ- és ernyőszervezetekkel való kapcsolattartás
j) szolgáltatásfejlesztés k) a piacfelügyelet és a fogyasztóvédelem szakmai támogatása

A szövetség tagjai

A szövetségnek rendes (teljes jogú) és rendkívüli tagjai vannak. A tagok felsorolását a MUISZ honlapja (www.muisz.com) tartalmazza.

Rendes tagként vehetők fel azok a szervezetek és egyéni vállalkozók, amelyek/akik jogosultak az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység végzésére. A rendes tagok tagsági jogukat képviselőn keresztül is gyakorolhatják

Rendkívüli tagként olyan bel- és külföldi szervezetek, vállalkozók és természetes személyek vehetők fel, amelyekkel/akikkel a Szövetség keretében való együttműködés a rendes tagok érdeke.

A tagfelvétel kérdésében az elnökség dönt. A titkárság a hozzá címzett rendes tagfelvételi kérelmet, amennyiben azt legalább két rendes tag támogatja, az elnökség elé terjeszti. Az elnökségnek a tagfelvételre vonatkozó döntése ellen bármely tagszervezet a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet, mely esetben a tagfelvétel ügyében a soron következő közgyűlés határoz. A tagsági viszony a felvétel napjával kezdődik.

Az Alapszabály ITT tölthető le!