Az alábbiakban letölthető formában közzé tesszük a Magyar Utazási Irodák Szövetségének
alapszabályát és szervezeti és működési szabályzatát.

A szövetség neve: Magyar Utazási Irodák Szövetsége, angolul Association of Hungarian Travel Agencies

A szövetség rövidített neve: MUISZ

A Szövetség jogi személy, amely a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok, továbbá jóváhagyott alapszabály, szervezeti és működési szabályzat alapján fejti ki tevékenységét

A Szövetség célja: az utazások szervezését és közvetítését, valamint az utazásokkal összefüggő szolgáltatások közvetítését végző szervezetek és egyéni vállalkozók szakmai érdekeinek képviselete.

A szövetség székhelye: 1065 Budapest, Révay u. 10.

A Szövetség felügyelete: a Szövetség működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

A szövetség feladatai:

1. Az utazásszervezők, – közvetítők, utazási szolgáltatásokat értékesítő gazdasági társaságok továbbiakban: utazási irodák (rendes tagok) érdekeinek képviselete a gazdaság szereplőivel, a hatóságokkal és más turisztikai szervezetekkel fennálló kapcsolataikban.

2. A tag, utazási irodák általános, valamint a szakmai területek sajátos érdekeinek képviselete és egyeztetése, így különösen:

a) a  turizmust érintő jogszabályok, rendelkezések tervezetének megvitatása és véleményezése, ilyen szabályozások kezdeményezése

b) a szakmai, etikai szabályok megalkotása.

c) szakmai tanfolyamok, előadások és tanulmányutak szervezése, a szakmai továbbképzést, valamint tájékozódást elősegítő anyagok, tanulmányok készíttetése és kiadása

d) közös turisztikai marketing tevékenység és együttműködés az erre a célra létrehozott szervezetekkel

 e) a tag utazási irodák szakmai képviselete a  nemzetközi turisztikai szervezetekben, valamint együttműködés nemzeti társszövetségekkel

 f) az utazási irodák gazdasági együttműködési lehetőségeinek feltárása, ajánlások megfogalmazása, konkrét együttműködési szerződések előmozdítása

g) szakmai lobbi tevékenység

h) a piacfelügyelet és a fogyasztóvédelem szakmai támogatása.

A szövetség tagjai

A Szövetségnek rendes (teljes jogú) és rendkívüli tagjai vannak. A Szövetség mindenkori tagjainak felsorolását a MUISZ honlapja (www.muisz.com) tartalmazza.

Rendes tagként vehetők fel azok a szervezetek és utazási szolgáltatásokat értékesítő gazdasági társaságok, amelyek/akik jogosultak az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység végzésére. A Szövetség rendes tagjaként az az utazási szolgáltatásokat értékesítő gazdasági társaság vehető fel, amely  a kérelem benyújtásakor már legalább egy éve folytat  utaztatási tevékenységet. A rendes tagok tagsági jogukat képviselőn keresztül is gyakorolhatják. Egy rendes tag legfeljebb két másik rendes tagot képviselhet.

Rendkívüli tagként olyan bel- és külföldi szervezetek, vállalkozók és természetes személyek vehetők fel, amelyekkel/akikkel a Szövetség keretében való együttműködés a rendes tagok érdeke.  

A felvétel kérdésében az elnökség dönt. A Titkárság a hozzá címzett rendes tagfelvételi kérelmet, amennyiben azt legalább két rendes tag támogatja, az elnökség elé terjeszti. A rendkívüli tag tagfelvételi kérelmét a Titkárság ugyancsak az elnökség elé terjesztiAz elnökség tagfelvételre vonatkozó döntése ellen bármely tag a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet, mely esetben a tagfelvétel ügyében a soron következő közgyűlés határoz. A tagsági viszony a felvétel napjával kezdődik.

 

Az Alapszabály ITT tölthető le!