MUISZ-részvétel a Magyar-Román Turisztikai munkacsoport ülésén

A Magyar-Román Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) 2016. február 10.-12. között, Bukarestben megtartott 7. üléséhez kapcsolódóan turisztikai munkacsoporti találkozóra is sor került a román fővárosban. A munkacsoporti ülésen részt vevő magyar küldöttséget Fodor Olivér, a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának osztályvezetője vezette, a román küldöttség élén pedig a Gazdasági, Kereskedelmi és Üzleti Kapcsolatokért Felelős Minisztérium turisztikai igazgatója, Marius Andra állt.

A munkacsoporti találkozón a delegációvezetők kölcsönösen tájékoztatták egymást a turisztikai szektor főbb mutatóiról, valamint a nemzeti turizmusirányítás szervezeti rendszeréről és időszerű feladatairól. Magyar részről Soós Júlia, a Magyar Turizmus Zrt. kolozsvári külképviselője előadást tartott a román piacon folytatott marketingtevékenységünkről, a Széchenyi Pihenőkártyát – mint a belföldi turizmus élénkítésének jó példáját – pedig Valent Éva, a Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály turizmusfejlesztési referense mutatta be. A MUISZ és a MABEUSZ közös delegáltjaként vett részt a tanácskozáson Drégely Ágnes alelnök, aki hozzászólásában a tour operatorok közötti együttműködés , a közös turisztikai csomagok kialakításának fontosságát hangsúlyozta, melynek különösen a távoli piacokról érkező, jellemzően több európai desztinációt felkereső turisták esetében van kiemelt szerepe.

A jövőbeni együttműködési lehetőségek tekintetében magyar részről a Kína és a közép-kelet-európai országok együttműködése keretében, valamint az Európai Unió Duna-régióra vonatkozó stratégiájának turisztikai prioritása mentén történő közös fellépést szorgalmaztuk, román részről pedig a turisztikai oktatás/szakképzés területén megvalósítandó közös projektre, illetve a Duna középső és alsó szakaszának közös brandjére vonatkozóan fogalmazódtak meg kezdeményezések. Emellett mindkét fél elkötelezett abban, hogy ösztönöz minden kölcsönös érdekeken nyugvó, határon átnyúló turisztikai projektet, különösen az alábbi területeken: kerékpáros turizmus, kulturális és vallási turizmus, falusi és ökoturizmus, bor- és gasztro turizmus, kaland- és aktív turizmus, valamint fürdő- és egészségturisztikai fejlesztések és klaszterek kialakítása.

Budapest, 2016. február 17.