Vitás ügye van az utassal? Így kerülheti el a bírósági eljárást

Milyen lehetőségei vannak egy utazási vállalkozásnak, ha egy vitás esetet bírósági eljárás elkerülésével szeretne rendezni? A problémás ügyek kezelésére egyre népszerűbb megoldás a békéltető testületi eljárás. Erről beszélt előadásában Molnár Judit, az OTP Travel ügyvezetője és a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke az őszi Turizmus Akadémián.

Molnár Judit előadásában az utazási irodák szemszögéből mutatta be a békéltető testületi eljárást, ez ugyanis egy jó megoldás lehet akkor, ha egy problémás eset kapcsán nem szeretnénk a peres ügyig eljutni.

Molnár Judit elmondta, hogy a békéltető testületek 1999 óta működnek 20 helyszínen a kereskedelmi és iparkamarák mellett, céljuk pedig a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület a fogyasztó kérelmére indíthat eljárást, melynek során a tanács egyezséget próbál meg létrehozni a felek között azokat egyenlő bánásmódban részesítve. A békéltető testület akkor kötelezheti a vállalkozást a fogyasztó kérelmének teljesítésére, ha a kérelem megalapozott, valamint a cég magára nézve kötelezőként ismerte el a testület döntését. Megtudtuk azt is, hogy a fogyasztóvédelmi törvény új előírásai 2015. szeptember 11-én léptek hatályba, azokat az ezt követően indult békéltető testületi eljárásokban kell alkalmazni.

fogyasztóvédelmi törvény változása értelmében szigorodott a vállalkozásokat terhelő előzetes, valamint a fogyasztói jogvita esetén fennálló tájékoztatási kötelezettség. Amennyiben a vállalkozás elutasítja az utas panaszát, akkor köteles őt tájékoztatni a hatósági vagy békéltető testületi eljárás kezdeményezésének lehetőségéről. Az eljárást érintő legfontosabb módosítás a vállalkozás együttműködési kötelezettsége, ami kiterjed mind a válaszirat küldésére, mind arra, hogy a meghallgatáson biztosítani kell egyezségkötésre jogosult személy részvételét. A fogyasztóvédelmi hatóságot érintő változás szerint pedig a hatóság már nem csak a válaszirat küldését, hanem a vállalkozások békéltető testülettel szemben fennálló együttműködési kötelezettségének betartását is ellenőrzi, ennek elmulasztása esetén minden esetben bírság kiszabására kerül sor, nincs lehetőség az attól való eltekintésre és figyelmeztetésre.

Molnár Judit elmondta továbbá, hogy a Budapesti Békéltető Testülethez 2015. augusztus 31-ig 2922 ügy érkezett be, míg tavaly ugyanezen időszak alatt 2477 vitás esetet fogadott a testület, így egyértelműen növekszik azoknak az aránya, akik a peres ügyek elkerülése érdekében ehhez a lehetőséghez fordulnak. Az idei 2922 ügyből az utazással összefüggő esetek száma 57, ami a teljes spektrum 1,96%-a, míg a legnagyobb arányban – 1185 esettel – a kereskedelem vezet. Az idei esetek 36,8%-a végződött egyezséggel, 34,75% pedig megszüntetésre került a fogyasztói kérelem megalapozatlansága miatt.

Budapest, 2015. november 2.

Forrás: Turizmus Online